Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Obwód trapezu równoramiennego jest równy 42 cm. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Obwód trapezu wynosi 42 cm. Obwód to suma długości wszystkich boków trapezu.

Obliczamy długości odcinków x. 
 
  
`20cm=2x \ \ \ \ \ \ \ \ |:2` 
`x=10cm` 

Ramię trapezu ma długość 10 cm. 


Podstawa długości 17 cm składa się z odcinka długości 5 cm i dwóch odcinków długości a. 
`17cm=5cm+a+a` 
`17cm=5cm+2a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-5cm` 
`12cm=2a \ \ \ \ \ \ \ \ |:2` 
`a=6cm` 

Odcinek a ma długość 6 cm.  


Korzystając w twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta o bokach x, a, h obliczamy długość odcinka h. 
`a^2+h^2=x^2` 
`6^2+h^2=10^2` 
`36+h^2=100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |-36` 
`h^2=64` 
`h=sqrt{64}` 
`h=8`      


Znamy już długości podstaw trapezu oraz długość jego wysokości. Może więc obliczyć jego pole. 
`P=1/2*(a+b)*h` 
gdzie a i b to długości podstaw, h to długość wysokości 

Pole trapezu to:
`P=1/2*(17cm+5cm)*8cm=1/2*22cm*8cm=ul(ul(88cm^2))`