Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Z dwóch trójkątów prostokątnych równoramiennych ułożono trapez jak na rysunku obok. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Z dwóch trójkątów prostokątnych równoramiennych ułożono trapez jak na rysunku obok.

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

Najpierw korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta o ramionach długości 5 cm (trójkąt zielony) obliczamy długość odcinka x. 
 
 
 
 
 
 

Przeciwprostokątna trójkąta zielonego ma długość 5√2 cm. 

Przeciwprostokątna ta jest jednocześnie ramieniem różowego trójkąta. 

Ramiona różowego trójkąta mają więc długość 5√2 cm. 

Obliczamy długość przeciwprostokątnej (y) różowego trójkąta korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 
 
 
 
 
 

Przeciwprostokatna różowego trójkąta będąca dłuższą podstawą trapezu ma długość 10 cm. 


Obwód trapezu to suma długości jego boków. Obwód wynosi: