Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Iloczyn 5^3*5^6 można zapisać w postaci jednej potęgi 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Iloczyn 5^3*5^6 można zapisać w postaci jednej potęgi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

`2^2*2^3=2*2*2*2*2=2^5` 

`(-8)^2*(-8)^1=(-8)*(-8)*(-8)=(-8)^3` 

`(1/2)^5*(1/2)^2=1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2*1/2=(1/2)^7` 

 

Wykładniki otrzymanych potęg są sumą wykładników potęg, które były w czynnikach.