Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Trójkąt o wierzchołkach: 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

A=(0,0)
B=(-1,3)
C=(6,2)

Można przyjąć, ze AC to podstawa trójkąta, a AB to jego wysokość. 

Obliczamy długość odcinka AC (podstawa trójkąta): 
  

Obliczamy długość odcinka AB (wysokość trójkąta):  


Obliczamy teraz pole trójkąta korzystając ze wzoru:
 
gdzie a to długość podstawy trójkąta, h to długość wysokości trójkąta

   

Pole trójkąta wynosi 10