Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Dwunastometrowy maszt zgiął się w 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Maszt ma 12 m długości, zatem:
 

 


Sprawdzamy w jakiej odległości od masztu znajdzie się po całkowitym zgięciu jego koniec (x). 
 
 
 
 

Dom oddalony jest od masztu o 7 m. 
 
 

Więc x<7

Zatem koniec masztu nie dosięgnie domku. 

 

Thumb zad. 27b  str. 152

Pole trójkąta ACE jest równe sumie pól trapezu ABDE oraz trójkąta BCD. 
Porównując te pole obliczymy długość odcinka x. 

Jeśli x jest mniejsze lub równe 1,5 m to maszt uszkodzi drzewko. 
Jeśli x jest większe od 1,5 m masz nie uszkodzi drzewka. 

 

 
 

 

 

 

`4sqrt{48}=2+sqrt{48}x \ \ \ \ \ \ \ |-2`  
`4sqrt{48}-2=sqrt{48}x \ \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt{48}`  
`x=(4sqrt{48}-2)/sqrt{48}`  
`x=4-2/sqrt{48}`  

`sqrt{48}~~6,9`  

Czyli:
`x=4-2/(6,9)=4-20/69=3 49/69~~3,7`  

`x>1,5`  

Zatem masz nie uszkodzi domu.