Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Narysowano trójkąt równoboczny o boku a i zaznaczono jego wysokość. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Narysowano trójkąt równoboczny o boku a i zaznaczono jego wysokość.

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

---> Krótsza przyprostokątna ma długość równą połowie długości boku trójkąta, czyli:
 

Przeciwprostokątna ma długość równą długości boku trójkąta, czyli:
 


---> Zależność między długościami boków to:
 
 


---> Długość przyprostokątnej h wyznaczymy korzystając ze wzoru:
 

  

   
 
  

 

 


---> Wysokość trójkąta równobocznego jest równa długości dłuższej przyprostokątnej i wynosi: