Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Rozstrzygnij, czy trójkąt o podanych bokach jest prostokątny. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jeżeli suma kwadratów dwóch najkrótszych boków trójkąta (a i b) jest równa kwadratowi długości najdłuższego boku (c), to trójkąt jest prostokątny. 

 
 
 
 

Najkrótsze boki to: √6 i √16
Najdłuższy to: √20
 
 
 

Zatem trójkąt nie jest prostokątny. 

 

 
 
 
   

Najkrótsze boki to: √2 i √8
Najdłuższy to: √16

 
 
 
Zatem trójkąt nie jest prostokątny. 

 

 
 
 

Najkrótszy bok to: √18
Pozostałe dwa boki mają długość: √36

 
 
 
Zatem trójkąt nie jest prostokątny. 

 

 
 
 
 

Najkrótsze boki to: √4 i √16
Najdłuższy to: √18

 
 
 
Zatem trójkąt nie jest prostokątny. 

 

 
 
 
 

Najkrótsze boki to: √24 i √45
Najdłuższy to: √125

 
 
 
Zatem trójkąt nie jest prostokątny. 

 

 
 
 
 

Najkrótsze boki to: √0,12 i √0,45
Najdłuższy to: √0,5

`L=a^2+b^2=(sqrt{0,12})^2+(sqrt{0,45})^2=0,12+0,45=0,57` 
`P=c^2=(sqrt{0,5})^2=0,5` 
`L!=P` 
Zatem trójkąt nie jest prostokątny.