Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przyjrzyj się wykonanym szacowaniom wartości 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

  

 
    


 
     

 


  

 
   


   
   
 


  


 
   


 
   
 


   


 
   

 
  
 


  
   
    


 
    
    

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`f) \ \ 4sqrt{7}-2,5=4*sqrt{7}-2,5=sqrt{16}*sqrt{7}-2,5=sqrt{112}-2,5`  

`sqrt{100}-2,5<sqrt{112}-2,5<sqrt{121}-2,5` 
`\ \ \ \ 10-2,5<sqrt{112}-2,5<11-2,5`   
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 7,5<sqrt{112}-2,5<8,5`    


 `sqrt{110,25}-2,5<sqrt{112}-2,5<sqrt{112,36}-2,5` 
`\ \ \ \ \ \ 10,5-2,5<sqrt{112}<10,6-2,5`    
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 8<sqrt{112}<8,1`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`g) \ 2root{3}{15}+3,1=2*root{3}{15}+3,1=root{3}{8}*root{3}{15}+3,1=root{3}{120}+3,1`  


`root{3}{64}+3,1<root{3}{120}+3,1<root{3}{125}+3,1` 
`\ \ \ \ 4+3,1<root{3}{120}+3,1<5+3,1`   
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ 7,1<root{3}{120}+3,1<8,1`  


`root{3}{117,649}+3,1<root{3}{120}+3,1<root{3}{125}+3,1` 
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ 4,9+3,1<root{3}{120}+3,1<5+3,1`    
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 8<root{3}{120}+3,1<8,1`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`h) \ 3root{3}{50}-7=3*root{3}{50}-7=root{3}{27}*root{3}{50}-7=root{3}{1350}-7`    


`root{3}{1331}-7<root{3}{1350}-7<root{3}{1728}-7`  
`\ \ \ \ \ \ 11-7<root{3}{1350}-7<12-7`   
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4<root{3}{1350}-7<5`   

`root{3}{1331}-7<root{3}{1350}-7<root{3}{1367,631}-7`   
`\ \ \ \ \ \ 11-7<root{3}{50}<11,1-7`  
`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 4<root{3}{50}<4,1`