Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Opisz jak powstał rysunek C.

I Zadanie
II Zadanie

---> Rysunek powstał w następujący sposób:

---> Sześciokąt ma wymiary:
 

---> Pole sześciokąta można opisać:
 

---> Kwadrat zaznaczony na niebiesko ma wszystkie boki długości c. Jego wymiary to:
 

--->   Pole niebieskiego kwadratu można opisać jako:
 

---> Pole sześciokąta składa się z z dwóch trójkątów o podstawie długości a i wysokości b oraz obszaru białego. Pole kwadratu składa się dokładnie z tych samych elementów. 

---> Zapis algebraiczny to: