Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Marta narysowała kilka trójkątów prostokątnych i na ich bokach zbudowała kwadraty. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Marta narysowała kilka trójkątów prostokątnych i na ich bokach zbudowała kwadraty.

Kwadraty na trójkącie Zadanie

--> Jeśli dodamy P a i P b to otrzymamy P c
np. P a =1, P b =4, Pc=P a +P b =1+4=5

Tabelka: 

 

P a

P b

P c

I.

1

25

26 (1+25)

II.

1

36

37 (1+36)

III.

4

4

8 (4+4)

IV.

4

25

29 (4+25)

V.

9

9

18 (9+9)

VI.

9

16

25 (9+16)

VII.

9

25

34 (9+25)

VIII.

9

36

45 (9+36)

IX.

16

25

41 (16+25)

X.

16

36

52 (16+36)

XI.

25

25

50 (25+25)

XII.

25

36

61 (25+36)

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


--> Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej trójkąta. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


--> Pole kwadratu o boku długości a to:
`P_a=a^2`  

Pole kwadratu zbudowanego na boku o długości c to:
`P_c=c^2`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


--> Zależność między polami kwadratów to (P a +P b =P c ):
`a^2+b^2=c^2`