Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmiemy kwadrat różnicy tej liczby i liczby 6, 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmiemy kwadrat różnicy tej liczby i liczby 6,

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

x -pewna, wybrana liczba

x² -kwadrat liczby x

(x-6)² -kwadrat różnicy liczby x i liczby 6

Jeśli od kwadratu liczby x odejmiemy kwadrat różnicy x i 6 to otrzymamy -120, więc:
 

Z równania wyliczamy x. 

 
 
  
  
  
 

Liczba ta jest równa: -7 .