Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

 

Składniki sumy to:
 

Wspólnym czynnikiem obu składników jest:
 

Z pozostałych wyrażeń tworzymy sumę algebraiczną:
 


Zapisujemy teraz iloczyn:
 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ (2x-1)+11(2x-1)` 

Składniki sumy to:
`(2x-1) \ "oraz" \ 11(2x-1)`  

Wspólnym czynnikiem obu składników jest:
`(2x-1)`  

Z pozostałych wyrażeń tworzymy sumę algebraiczną:
`(1+11)` 


Zapisujemy teraz iloczyn:
`(2x-1)+11(2x-1)=(1+11)(2x-1)`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ -6(1/2x+y)-(-20)(1/2x+y)=-6(1/2x+y)+20(1/2x+y)`  

Składniki sumy to:
`-6(1/2x+y) \ "oraz" \ 20(1/2x+y)`  

Wspólnym czynnikiem obu składników jest:
`(1/2x+y)`  

Z pozostałych wyrażeń tworzymy sumę algebraiczną:
`(-6+20)`  

 


Zapisujemy teraz iloczyn:
`-6(1/2x+y)+20(1/2x+y)=(-6+20)(1/2x+y)` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ -3/4x(y+5)-(y+5)` 

Składniki sumy to:
`-3/4x(y+5) \ "oraz" \ -1(y+5)`    

Wspólnym czynnikiem obu składników jest:
`(y+5)`  

Z pozostałych wyrażeń tworzymy sumę algebraiczną:
`(-3/4x-1)`   

 


Zapisujemy teraz iloczyn:
`-3/4x(y+5)-(y+5)=(-3/4x-1)(y+5)`