Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jednym z najczęściej stosowanych wzorów w kinematyce jest wzór opisujący zależność 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jednym z najczęściej stosowanych wzorów w kinematyce jest wzór opisujący zależność

24 Zadanie
25 Zadanie
26 Zadanie
27 Zadanie
Zadanie Problem Zadanie
A Zadanie
B Zadanie
C Zadanie
D Zadanie

 
gdzie v₁, v₂ to prędkości, a to przyspieszenie, t to czas


Wyznaczamy ze wzoru a :