Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Popularnym sposobem obliczania wagi ciała człowieka jest metoda zaproponowana przez lekarza 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Popularnym sposobem obliczania wagi ciała człowieka jest metoda zaproponowana przez lekarza

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

dla mężczyzn:
 

dla kobiet:
 

 

a) Obliczamy jaką wagę powinien mieć mężczyzna o wzroście równym 180 cm, czyli h=180.
W miejsce h wstawiamy do wzoru 180 i obliczamy wagę mężczyzny.
 

Mężczyzna powinien ważyć 72 kg .  


b) Obliczamy jaką wagę powinna mieć kobieta o wzroście równym 165 cm, czyli h=165. 
W miejsce h wstawiamy do wzoru 165 i obliczamy wagę kobiety.
 

Kobieta powinna ważyć 55,25 kg .     


c) Wyznaczamy h ze wzoru na wagę mężczyzny:
 
 
 
 


Wyznaczamy h ze wzoru na wagę kobiety:
`W=17/20(h-100) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:17/20 \ czyli \ *20/17` 
`20/17W=h-100 \ \ \ \ \ \ \ \ |+100` 
`h=20/17W+100`