Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wzór na pole trapezu można zapisać na kilka sposobów, np.: 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wzór na pole trapezu można zapisać na kilka sposobów, np.:

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a=3 cm
b=7cm
h=4cm

Obliczamy pole trapezu wykorzystując pierwszy wzór. 

 
 
 
 

 


Obliczamy pole trapezu wykorzystując drugi wzór.
 
 
  
   


Obliczamy pole trapezu wykorzystując trzeci wzór. 
 
 
 
 

 

---> W przypadku pierwszego wzoru sumę długości podstaw dzielimy przez 2, a następnie mnożymy razy długość wysokości.

W przypadku drugim sumę długości podstaw mnożymy razy ½, a następnie mnożymy razy długość wysokości.

W przypadku trzecim sumę długości podstaw mnożymy przez długość wysokości podzieloną przez 2.