Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Ze wzoru na pole prostokąta wyznaczamy b.

 
 

Aby wyznaczyć b obie strony równania dzielimy przez a.