Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Dubiecka-Kruk Barbara, Dubiecka Anna, Bazyluk Anna
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Długości wszystkich boków kwadratu zwiększono o 2 cm. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Długości wszystkich boków kwadratu zwiększono o 2 cm.

13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie

Pole I kwadratu to: 
 

Pole II kwadratu to:
 

Wiemy z treści zadania, że po zwiększeniu boku I kwadratu o 2cm jego pole zwiększyło się o 24 cm².

Pole II kwadratu wynosi więc x²+24cm². Porónując pole II kwadratu zapisane dwoma sposobami wyliczymy długość x boku kwadratu. 

 

Zatem:
 
 
 
 

Długość boku I kwadratu wynosi więc 5 cm. 

Odpowiedź:

Długość boku kwadratu przed zmianą wynosiła 5 cm.