Fizyka
 
Świat fizyki 1A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Co oznaczają poniższe pojęcia: a) atom, b) pierwiastek 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Co oznaczają poniższe pojęcia: a) atom, b) pierwiastek

1 Zadanie
2 Zadanie
A to ciekawe... Zadanie

a) atom to podstawowy budulec pierwiastków chemicznych, np. atomy miedzi, atomy wodoru

b) pierwiastek to substancja składająca się z jednakowych atomów, np. miedź, tlen, wodór

c) związek chemiczny to substancja składająca się z atomów różnego rodzaju, która powstała w przemianie chemicznej, np. dwutlenek siarki, amoniak