Fizyka
 
Świat fizyki 1A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Korzystając z diagramu 1 na str. 84 podręcznika 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Korzystając z diagramu 1 na str. 84 podręcznika

1 Zadanie
2 Zadanie

Ponieważ w bimetalu wykorzystywany jest fakt, że pod wpływem takiej samej zmiany temperatury jeden metal zwiększa swoją objętość bardziej od drugiego i dlatego blaszka bimetalowa wygina się, to odkształcenie tej blaszki będzie tym większe, im większa będzie różnica między rozszerzalnością temperaturową tych dwóch metali, zatem wybieramy metal o największej rozszerzalności: aluminium, i o najmniejszej rozszerzalności: inwar.