Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Zanalizuj schematyczny rysunek doświadczenia 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Zanalizuj schematyczny rysunek doświadczenia

4 Zadanie

Cel:

Wyznaczenie gęstości substancji.

Wykorzystane przedmioty i przyrządy pomiarowe:

kostka badanej substancji, siłomierz, cylinder miarowy, woda

Dokładność przyrządów pomiarowych:

Siłomierz

Cylinder miarowy

Kolejne czynności i pomiary:

  • Mierzymy ciężar klocka i z przekształconego wzoru na siłę ciężkości wyznaczamy jego masę :

  • Wlewamy wodę do menzurki i określamy jej objętość:

  • Wrzucamy kostkę do tej menzurki i określamy objętość wody i kostki:

  • Określamy objętość klocka:

  • Obliczamy gęstość:

`rho=m/V=(0,27 kg)/(100cm^3)=(270 g)/(100cm^3)=2,7 g/(cm^3)`

Wyniki pomiarów i obliczeń:

 

Mierzona lub wyznaczana wielkość Wynik
masa klocka `0,27kg`
początkowa objętość wody `175cm^3`
objętość wody i klocka `275 cm^3`
objętość klocka `100cm^3`
gęstość klocka `2,7 g/(cm^3)`

 

Wniosek: Klocek został wykonany z aluminium