Fizyka
 
Świat fizyki 1A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Jak wyznaczymy gęstość substancji, z której wykonano 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jak wyznaczymy gęstość substancji, z której wykonano

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Dla wyznaczenia gęstości konieczny jest pomiar masy i objętości, by za pomocą poniższego wzoru obliczyć gęstość:

Pomiar masy małego przedmiotu zarówno o regularnych jak i nieregularnych kształtach wykonujemy przy użyciu wagi np. kuchennej.

Pomiar objętości wykonujemy jednak inaczej:

a) w przypadku przedmiotu regularnego, dokonujemy pomiaru jego wymiarów i obliczamy objętość ze wzorów na objętości figur przestrzennych

b) w przypadku przedmiotu nieregularnego, wrzucamy go do cylindra miarowego lub innego szkła laboratoryjnego z podziałką wypełnionego wodą i sprawdzamy o ile zmienił się poziom wody w tym naczyniu- ta różnica to objętość tego przedmiotu