Fizyka
 
Świat fizyki 1A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Uczeń przebywa w szkole przez 6 godzin 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Uczeń przebywa w szkole przez 6 godzin

3 Zadanie
4 Zadanie

Dane:

ilość lekcji-6

czas lekcji- 45 min

ilość przerw krótkich- 4

czas przerw krótkich- 10min

ilość przerw długich- 1

czas przerwy długiej- 20min

Szukane:

godzina zakończenia lekcji

Rozwiązanie:

Obliczmy łączny czas wszystkich 6 lekcji:

Obliczmy łączny czas wszystkich przerw:

Łączny czas spędzony w szkole:

 

 

Odpowiedź: Uczeń skończy lekcje o 13:30.