Biologia
 
Świat biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Zaznacz opisy zachowań, które mogą być

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Należy zaznaczyć:

  • długotrwałe i intensywne opalanie się
  • pożyczanie grzebienia
  • używanie wspólnych ręczników