Biologia
 
Świat biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Porównaj stężenie mocznika...

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

kanalik nefronu < kanalik zbiorczy

tetniczka doprowadzająca < tętniczka odprowadzająca

żyła nerkowa > tętnica nerkowa