Biologia
 
Świat biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wykonaj polecenia. a) Zaznacz grupy chorób

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a)

A - zwyrodnienia układu ruchu

B - uzależnienia lub choroby nowotworowe

 

a)

choroby nowotworowe - unikanie czynników rakotwórczych

choroby układu krążenia - dieta uboga w tłuszcze zwierzęce i cukry proste

zwyrodnienia układu ruchu - aktywność fizyczna

nerwice i inne zaburzenia psychiczne - spotkania z przyjaciółmi i znajomymi

uzależnienia - udanie się do odpowiedniego specjalisty w celu rozwiązania problemu