Biologia
 
Świat biologii 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Urszula Nowak, Tadeusz Ogorzałek, Joanna Stawarz, Anna Wilhelm
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Wskaż, który z poniższych wykresów przedstawia

4 Zadanie

Zmiany w obrębie narządów rozrodczych kobiety, która zaszła w ciąży przedstawia  wykres II.  Świadczy o tym (1)   rozwój ciałka żółtego , który wytwarza progesteron wpływający na  (2) dalszy rozrost błony  śluzowej macicy.