Biologia
 
Świat biologii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przedstaw kolejne linie obrony organizmu 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przedstaw kolejne linie obrony organizmu

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
5 Zadanie

Pierszą linią obrony organizmu przed czynnikami patogennymi jest odporność nieswoista, której mechanizmy działają ogólnie i nie są skierowane przeciw konkretnym antygenom. Pierwsza linia obrony uwarunkowana jest ciągłością powłoki skórnej, niskim pH skóry, pochwy, żołądka, kwaśnym odczynem potu i kwasu żołądkowego, bakteriobójczymi łzami, śliną, moczem, wydzieliną z nosa, fizjologicznymi odruchami obronnymi: kichaniem, kaszlem, wymiotami, biegunkami. Druga linia obrony również zaliczna jest do odporności niespecyficznej, ale jej działanie polega na uaktywnieniu granulocytów i monocytów, które zdolne są do fagocytozy. Ostatnia, trzecia linia obrony związana jest z mechanizmami odporności swoistej (nabytej). Skuteczną obronę zapewniają tutaj limfocyty T oraz wytwarzające przeciwciała limfocyty B.