Biologia
 
Świat biologii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zapisz w zeszycie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a) P

b) F  (silnie uzależniającym składnikiem dymu tytoniowego jest nikotyna)

c) P

d) P

e) P