Biologia
 
Świat biologii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Uzasadnij słuszność stwierdzenia: "Każda forma

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Każda forma uzależnienia jest szkodliwa, ponieważ wpływa ona na psychikę człowieka. Choć skutki różnych rodzajó uzależnienia są odmienne, mechanizm rozwoju jest podobny. Uzależnienie zniewala człowieka i odbiera kontrolę nad samym sobą. Większość uzależnień jest bardzo groźna w skutkach, a niektóre z nich prowadzą nawet do śmierci. Nie powinno się bagatelizować objawów uzależnienia, nawet takiego, które obecnie nie przynosi większych szkód. Ogromna chęć posiadania i natrętne dążenie do zdobycia określonej rzeczy czy substancji silnie wpływa na stan psychiczny organizmu, a w przyszłości może mieć negatywne skutki również dla stanu fizycznego człowieka.