Biologia
 
Świat biologii 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Scharakteryzuj budowę i czynności obwodowego 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Scharakteryzuj budowę i czynności obwodowego

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

W skład obwodowego układu nerwowego wchodzą nerwy czaszkowe   oraz nerwy rdzeniowe. Każdy nerw zbudowany jest z włókien nerwowych - z aksonów lub z dendrytów, bądź z obydwu wypustek jednocześnie. W zależności od budowy i funkcji mogą występować różne rodzaje rodzaje nerwów. Nerwy czuciowe przewodzą impulsy od receptorów do ośrodkowego układu nerwowego, wzdłuż nerwów ruchowych natomiast, impuls biegnie z ośrodkowego układu nerwowego do narządów wykonawczych. Wyróżnia się także nerwy  mieszane,  które zawierają wypustki neuronów czuciowych i ruchowych. Nerwy pośredniczą między mózgowiem i rdzeniem kręgowym a pozostałymi narządami. Nerwy czaszkowe , w liczbie 12 par, rozpoczynają się na obszarze mózgowia i przebiegają głównie w obrębie głowy i szyi. Wyjątkiem jest nerw błędny, który odpowiada za unerwienie narządów znajdujących się wewnątrz klatki piersiowej oraz znacznej części układu pokarmowego. Od rdzenia kręgowego odchodzi 31 par nerwów rdzeniowych , do których zalicza się tylko i wyłącznie nerwy mieszane. Unerwiają one skórę oraz mięśnie szkieletowe.