Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie jest pole kwadratu o boku długości 700 m? 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kwadrat ma bok długości 700m. 

Pole kwadratu obliczamy ze wzoru:
 
gdzie a to długość boku kwadratu. 

Obliczamy więc pole:
 

Sprawdzamy, czy pole to jest równe 490ha.
1ha=10 000m², więc 490 000m²=49ha.
Odpowiedź A. 490ha jest nieprawdziwa.

Sprawdzamy, czy pole to jest równe 0,049km².
1km²=1 000 000m², więc 490 000m²=0,49km².
Odpowiedź B. 0,049km² jest nieprawdziwa.

Sprawdzamy, czy pole to jest równe 4900a. 
1a=100m², więc 490 000m²=4900a.
Odpowiedź C. 4900a jest prawdziwa.

Odpowiedź D. 49 000m² jest nieprawdziwa.

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to: C.