Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Która z poniższych informacji pozwala stwierdzić, że narysowane trójkąty są przystające?

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

Jeżeli α=γ , to ß=δ. 

Na podstawie cechy KBK trójkąty ABC i DEF są przystające (w trójkącie ABC: kąt o mierze 20°, bok długości 5 i kąt ß, w trójkącie DEF: kąt o mierze 20°, bok długości 5 i kąt δ) 

 

 

Odpowiedź:

Poprawna odpowiedź to: D.