Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch przystających trójkątów prostokątnych 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz pole równoległoboku złożonego z dwóch przystających trójkątów prostokątnych

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Równoległobok składa się z dwóch przystających trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych długości 4 cm i 5 cm. Obliczamy jego pole powierzchni. 


1 sposób: 

Pole tego równoległoboku to suma pól obu trójkątów. Pola tych trójkątów są takie same, gdyż są to trójkąty przystające. 

Obliczamy pole trójkąta:
 
gdzie a to długość podstawy trójkąta, h to długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. 

  

  


2 sposób:  

Można zauważyć, że podstawą równoległoboku jest przyprostokątna trójkąta o długości 4 cm, a wysokością równoległoboku jest przyprostokątna o długości 5cm. 

Zatem a=4cm, h=5cm. 

Obliczamy pole równoległoboku korzystając ze wzoru:
 
gdzie a to podstawa równoległoboku, h to długość wysokości opuszczonej na tę podstawę