Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dane jest pole P równoległoboku oraz długość a jednego boku i jedna wysokość h. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dane jest pole P równoległoboku oraz długość a jednego boku i jedna wysokość h.

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a) P=36cm²
a=12cm
h=9cm

Jedna z podstaw równoległoboku jest równa a=12cm. Pole tego równoległoboku wynosi 36cm². Obliczamy długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. 
 
 

Wysokość opuszczona na podstawę a=12cm ma długość H=3cm .   


Znamy też długość drugiej wysokości h=9cm. Pole równoległoboku jest równe nadal 36cm². Nie znamy długości podstawy na jaką ta wysokość jest opuszczona. Obliczamy więc jej długość:
 
 

Druga podstawa ma długość b=4cm


b) P=120m²
a=5m
h=4m

Jedna z podstaw równoległoboku jest równa a=5m. Pole tego równoległoboku wynosi 120m². Obliczamy długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. 
 
 

Wysokość opuszczona na podstawę a=5cm ma długość  H=24m .   


Znamy też długość drugiej wysokości h=4m. Pole równoległoboku jest równe nadal 120m². Nie znamy długości podstawy na jaką ta wysokość jest opuszczona. Obliczamy więc jej długość:
 
 

Druga podstawa ma długość  b=30m


c) P=180km²
a=15km
h=10km

Jedna z podstaw równoległoboku jest równa a=15km. Pole tego równoległoboku wynosi 180km². Obliczamy długość wysokości opuszczonej na tę podstawę. 
 
 

Wysokość opuszczona na podstawę a=15km ma długość  H=12km .   


Znamy też długość drugiej wysokości h=10km. Pole równoległoboku jest równe nadal 180km². Nie znamy długości podstawy na jaką ta wysokość jest opuszczona. Obliczamy więc jej długość:
 
 

Druga podstawa ma długość  b=18km