Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Który z narysowanych równoległoboków ma największe pole powierzchni? 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Który z narysowanych równoległoboków ma największe pole powierzchni?

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Przyjmujemy długość boku jednej kratki równą 1. 

I: Równoległobok
a=3
h=4
Obliczamy pole równoległoboku ze wzoru: P=a∙h
  

 

II: Romb
e=4
f=6
Obliczamy pole rombu ze wzoru: P=½∙e∙f
 


III: Romb 
e=9
f=3
Obliczamy pole rombu ze wzoru: P=½∙e∙f

 


IV: Równoległobok
a=5
h=2
Obliczamy pole równoległoboku ze wzoru: P=a∙h
   

Odpowiedź:

Największe pole powierzchni ma równoległobok III.