Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

a) Aby obliczyć pole powierzchni ścieżki należy od pola prostokąta o wymiarach 7,8m x 6m odjąć pole prostokąta o wymiarach 6m x 4,2m. 

 

 

 

Pole ścieżki wynosi:
 

Ścieżka ma pole powierzchni równe 21,6m²


b) Płytki, którymi chcemy wyłożyć ścieżkę mają wymiary 15cm x 30cm. Obliczamy pole powierzchni jednej płytki. 
 

1m²=10 000cm²

Pole jednej płytki jest równe:
 

Chcemy całą ścieżkę wyłożyć płytkami. Obliczamy ile potrzeba płytek aby to zrobić. Dowiemy się tego po podzieleniu pola powierzchni ścieżki przez pole jednej płytki.
 

Potrzeba więc 480 płytek.

Należy jeszcze uwzględnić, że mogą pojawić się ewentualne straty. Doliczamy więc 5% więcej płytek niż wyszło z obliczeń.
 

Trzeba doliczyć jeszcze 24 płytki.

Obliczamy ile należy zamówić wszystkich płytek:
 

Należy zamówić 504 płytki.