Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Ile boków i ile kątów trójkąta ABC wystarczy mieć danych, żeby można było 3.0 gwiazdek na podstawie 3 opinii

Ile boków i ile kątów trójkąta ABC wystarczy mieć danych, żeby można było

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Jeżeli będziemy mieć dane trzy boki trójkąta ABC to jesteśmy w stanie skonstruować trójkąt przystający, gdyż trójkąty przystające mają odpowiednie boki równej długości. 

Jeżeli znane będą dwa boki trójkąta i kąt zawarty pomiędzy nimi , to możemy obliczyć długość trzeciego boku i miary pozostałych kątów, więc uda nam się stworzyć trójkąt przystający do danego. 

Jeżeli będziemy znać miary dwóch kątów leżących przy tym samym boku oraz długość tego boku , to możemy również obliczyć miarę trzeciego kąta, czyli stworzymy trójkąt przystający do danego. Trójkąty przystające mają kątej o takiej samej mierze.