Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Odcinki AC i BD są równoległe. Suma miar kątów CAE i ACE wynosi 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odcinki AC i BD są równoległe. Suma miar kątów CAE i ACE wynosi

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

α -kąt CAE
ß -kąt ACE
γ -kąt DBE
δ -kąt BDE
x -kąt AEC i kąt DEB, kąty wierzchołkowe
y -kąt AED i kąt CEB, kąty wierzchołkowe


Suma miar kątów α i ß wynosi 97°. 

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°. 
Suma miar kątów w trójkącie ACE wynosi 180°. Obliczamy miarę kąta x.
α+ß+x=180°
97°+x=180°           |-97°
x=83°
Miara kątów AEC i BED jest równa x, więc wynosi  83° .

Kąt α oraz kąt γ są kątami naprzemianległymi. 
Kąt ß oraz kąt δ są kątami naprzemianległymi. 
Suma miar kątów γ i δ jest więc taka sama jak suma miar kątów α i ß i wynosi 97°

Dwa kąty x i dwa kąty y tworzą kąt pełny o mierze 360°. 
Obliczamy sumę miar kątów y.
2x+2y=360°
2∙83°+2y=360°
166°+2y=360°       |-166°
2y=194°


 

A=83 °                   B=166°                   C=97°                   D=194°

Jaką miarę ma kąt BED?

A

B

C

D

Ile wynosi suma miar kątów EDB i DBE?

A

B

C

D

Ile wynosi suma miar kątów AED i CEB?

A

B

C

D