Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody 3.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody

4 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Skoro świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody, to sucha masa stanowi 100%-60%=40%. 

 

 

UWAGA - w odpowiedziach jest błąd.

Po wysuszeniu woda stanowi 40% masy całej trawy, więc ilość suchej masy musi stanowić 60%.

 

Zobaczmy to na przykładzie, dla ułatwienia obliczeń przyjmijmy, że skoszona trawa ważyła na początku 100 kg. Wtedy było w niej 60%, czyli 60 kg wody oraz 40 kg suchej masy.Trzeba jednak pamiętać, że wysuszona trawa waży mniej niż na początku (bo ilość wody zmieniła się), więc te 40% i 60% nie będą już obliczane ze 100 kg, ale z nowej masy wysuszonej trawy. 

Tak jak zauważyliśmy wcześniej, ilość wody w suszonej trawie będzie mniejsza, natomiast ilość suchej masy nie zmieni się - nadal będzie jej 40 kg (podczas suszenia paruje tylko woda). 

Wiemy, że w wysuszonej trawie sucha masa stanowi 60%, oznaczmy przez x masę całej trawy i obliczmy:

 

 

 

 

Skoro znamy masę całej mieszanki oraz wagę suchej masy, to obliczmy, jaką część suchej trawy stanowi sucha masa: 

 

 

 

Ilość suchej masy jest ciągle taka sama, zmienia się tylko ilość wody.

 

 

Ilość suchej masy jest ciągle taka sama, ale ilość wody maleje, więc także masa całej suszonej trawy maleje. Aby obliczyć procentowy udział suchej masy w całej trawie, dzielimy wagę suchej masy przez wagę całej suszonej trawy, czyli przez coraz mniejsze liczby, otrzymując w ten sposób coraz większe wyniki.