Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Oblicz kolejno wszystkie przykłady z poniższych grup 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz kolejno wszystkie przykłady z poniższych grup

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`50%*25,6=1/2*25,6=1/2*24+1/2*1,6=12+0,8=12,8` 

`75%*12,8=3/strike4^1*strike(12,8)^(3,2)=9,6` 

 

 

`III.` 

`50%*1024=1/2*1024=512` 

`75%*512=3/strike4^1*strike512^128=384` 

`10%*384=0,1*384=38,4` 

`25%*38,4=1/4*38,4=1/4*36+1/4*2,4=9+0,6=9,6`