Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Pewną grupę uczniów zapytano, która z czterech części sagi

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Jeśli liczb nie zaokrąglano, to liczba ankietowanych musi dzielić się przez 20, 5, 10 i 4, aby wyniki były liczbami całkowitymi. Jedyną taką liczbą większą od 100 i mniejszą niż 140 jest 120. 

 

 

Obliczmy, ile osób wybrało poszczególne części:

 

 

Zapiszmy, ile byłoby poszczególnych odpowiedzi po zmianach: 

 

Wtedy liczby osób wskazujących poszczególne części byłyby takie same jak wcześniej:

  • część I wskazałoby tyle osób, co wcześniej część IV
  • część II wskazałoby tyle osób, co wcześniej część III
  • część III wskazałoby tyle osób, co wcześniej część II
  • część IV wskazałoby tyle osób, co wcześniej część I

Zatem diagram kołowy procentowy wyglądałby tak samo, wystarczyłoby zmienić podpisy:

  • w miejsce I wpisać IV
  • w miejsce II wpisać III
  • w miejsce III wpisać II
  • w miejsce IV wpisać I

 

 

Wtedy część pierwszą wskazałoby 225 osób. 

 

W odpowiedziach podano błędnie, że tak. 

Jednak wystarczy zauważyć, że na części II i III głosowało łącznie24+12=36 osób, nie jest to więcej niż liczba osób, które wybrały odpowiedź I (tych osób było 54)