Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wybraną grupę uczniów zapytano, czy w ich domach jest telewizor lub zmywarka

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Policzmy, ile było wszystkich odpowiedzi:

 

Teraz obliczamy, jaki procent stanowią kolejne odpowiedzi oraz jakiemu kątowi odpowiadają (cały wykres to 360 stopni):

 

Czy posiadasz w domu telewizor lub zmywarkę?  Procent uczniów, którzy udzielili takiej odpowiedzi Kąt na wykresie, jakiemu odpowiada taki procent
 tylko tewizor      
tylko zmywarka         
oba sprzęty       
nie mam żadnego z nich     

 

 

Thumb 7s40