Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Nie obliczając wartości wyrażenia ustal, czy jest ona liczbą dodatnią 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Nie obliczając wartości wyrażenia ustal, czy jest ona liczbą dodatnią

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
1 Zadanie

 

Od sumy liczb 12,732 i 0,932, czyli od prawie 14, odejmujemy 1024,3, wynik na pewno będzie ujemny.

 

  

Pierwsze wyrażenie w nawiasie będzie dodatnie - od sumy liczb 42,17 i 12,3 odejmujemy trochę ponad 5.

Drugi czynnik jest ujemny, iloczyn liczby dodatniej i ujemnej jest ujemny

 

   

Pierwsze wyrażenie w nawiasie jest ujemne, drugie jest dodatnie, iloczyn liczb przeciwnych znaków jest ujemny.

 

  

Pierwsze wyrażenie w nawiasie jest dodatnie, drugie jest ujemne, więc wynik mnożenia jest ujemny, jeśli odejmiemy jeszcze -3,28, to końcowy wynik będzie liczbą ujemną. 

 

 

Sześcian liczby -3,17 jest ujemny (mnożymy przez siebie 3 razy liczbę ujemną, więc jeden minus nie ma pary), kwadraty liczb -21,9 oraz -1,4 są dodatnie, ponieważ mnożymy przez siebie 2 razy liczbę ujemną. Iloczyn liczby ujemnej i dwóch liczb dodatnich jest ujemny. 

 

 

Mamy dwa sześciany liczb ujemnych, które są ujemne oraz kwadrat liczby ujemnej, który jest dodatni. Iloczyn 2 liczb ujemnych oraz 1 dodatniej jest dodatni.