Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Na rysunkach przedstawiono różne położenia trójkątów ABC i prostej l.

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Trójkąt ABC na rysunku trzecim i trójkąt ABC na rysunku czwartym będą miały nieskończenie wiele punktów wspólnych z trójkątami do nich symetrycznymi. 

Trójkąty ABC i trójkąty do nich symetryczne będą miały część wspólną będącą czworokątem (rysunek trzeci) lub odcinkem (rysunek czwarty), więc punktów wspólnych będzie można wskazać nieskończenie wiele. 


Poprawna odpowiedź to: C. w dwóch