Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Który z wymienionych odcinków jest symetryczny do odcinka AB

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Obrazem punktu A względem prostej k jest punkt E. 
Obrazem punktu B względem prostej k jest punkt C. 

Obrazem odcinka AB względem prostej k jest więc odcinek CE. 


Poprawna odpowiedź to: A. CE