Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Gdy ustawimy narysowane figury w kolejności od największej do najmniejszej liczby posiadanych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

- Figura U ma trzy osie symetrii (poziomą i dwie "skośne");  
- Figura D ma dwie osie symetrii (poziomą i pionową);
- Figura A ma jedną oś symetrii ("skośną"); 
- Figura R ma cztery osie symetrii () poziomą, pionową i dwie "skośne"). 


Figury ostawione w kolejności od największej do najmniejszej liczby posiadanych osi symetrii to:  R  U  D  A


Poprawna odpowiedź to: B. RUDA