Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Dany jest punkt (67,-29). Który z poniższych punktów nie jest obrazem danego punktu

20 Zadanie
21 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Punkt A=(x,y)

Punkt symetryczny do punktu A względme osi x to: A x =(x, -y). 
Punkt symetryczny do punktu A względme osi y to: A y =(-x, y). 
Punkt symetryczny do punktu A względme punktu (0,0) to: A (0,0) =(-x, -y).


Odpowiedź: 
Poprawna odpowiedź to: A. (-29,67)
Punkt ten za zamienione miejscami współrzędne, więc nie jest symetryczny do punktu (67, -29).   

Załączniki: