Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Prostokąt ABCD jest symetryczny do prostokąta ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Prostokąt ABCD jest symetryczny do prostokąta ...

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

 

 

 

 Dłuższy bok prostokąta ABCD ma długość:
`|DC|=|DI|+|IC|=9+6=15` 


Krótszy bok prostokąta ABCD ma długość:
`|CB|=|CJ|+|JB|=3+4=7` 


Boki prostokąta ABCD mają więc długość 15 i 7. 

Jego obwód to:
`Obw.=2*15+2*7=30+14=44` 


Odpowiedź:
Obwód prostokąta ABCD wynosi 44.