Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Trójkąt ABC jest prostokątny, a półprosta AD jest dwusieczną kąta BAC. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Trójkąt ABC jest prostokątny, a półprosta AD jest dwusieczną kąta BAC.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a) 

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°.  


Suma miar kątów w trójkącie ABC to: 
  
 
 
       


Suma miar kątów w trójkącie ADC to:
 
 
Wstawiamy wartość ß wyznaczoną w równaniu (*) do powyższego równania. 
 
 
 
 


Obliczamy miarę kąta ß wstawiając wyznaczoną wartość α do równania (*). 
 
 


  Miary kątów trójkąta ABC to:
 
 
 
 


b)

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°.  


Suma miar kątów w trójkącie ACD to:
 
 
 


Miary kątów w trójkącie ABC   to: