Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski , Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Narysuj dowolny kąt. Zaznacz punkt, który leży w takiej samej odległości od obu ramion tego kąta.

1 Zadanie
2 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Punkt A leży w równej odległości od obu ramion kąta. 

Punkty, które są równo odległe od obu ramion kąta leżą na dwusiecznej tego kąta. 
Dwusieczna kąta to zbiór punktów równo odległych od obu ramion tego kąta.